Anasayfa / FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

Faaliyet Alanlarımız

Dev İletişim-iş sendikası, 2007’den beri çağrı merkezi çalışanlarının örgütlenmesine dair kurulan ÇMÇ-DER ile birlikte tüm çağrı merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızı doğal üyesi olarak kabul eder.

Dev İletişim-iş sendikası, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesince tanımlanan 7 Nolu İLETİŞİM İşkolunda örgütlenme faaliyeti yürütmektedir. İşkolları Yönetmeliği’ne göre 7 Nolu işkoluna giren işler aşağıda görüldüğü şekilde belirlenmiştir.

7 NOLU İLETİŞİM İŞKOLUNA GİREN İŞ TANIMLARI

  • İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri
  • Uzun ve kısa mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)
  • Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı
  • Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
  • Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
  • Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
  • Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi
  • Başka yerde sınıflandırılmamış diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
  • Web portalları

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4. maddesi ve İşkolları Yönetmeliği’nin 3. maddesinde belirtildiği üzere;

Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılmaktadır.