Anasayfa / YAYINLAR / BASIN AÇIKLAMALARI / KÖLE DEĞİL İŞÇİYİZ! KİRALIK İŞÇİ BÜROLARINA KARŞIYIZ!
logomuz

KÖLE DEĞİL İŞÇİYİZ! KİRALIK İŞÇİ BÜROLARINA KARŞIYIZ!

AKP hükümetinin emek alanına yönelik saldırı planlarından bir olan “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 8 Şubat 2016 tarihinde TBMM’ye sevk edilmişti. Tasarı geçtiğimiz günlerde TBMM Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edildi.

Hükümet yasanın genel gerekçelerini sunarken;“Geçici iş ilişkisi, işletme açısından, rekabet ortamına, değişen koşullara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak işgücü talebinin karşılanmasını ve üretim talebindeki dalgalanmaların karşılanabilmesini kolaylaştırmaktadır” diyerek bu yasanın aslında işçilerin değil sermayenin ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığını gözler önüne sermektedir.

KURALSIZLIĞI KURAL HALİNE GETİRECEK OLAN KİRALIK İŞÇİ YASA TASARISI TBMM’DEN DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Bu tasarı yasalaşırsa kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı fiili olarak yok edilecektir. Kural dışı güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline gelecektir. İşçilerin örgütlenmesi, sendikalaşması, toplu sözleşme yapabilme gibi en temel hakları elinden alınmış olacaktır. İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşeceği için işten atmalar kolaylaşacak ve artacaktır. İşçi sınıfı “kiralık işçilik” adı altında kölelik ilişkilerine mahkum edilecektir. Kiralık işçiler aynı işi yapan diğer işçilere göre çok daha düşük ücrete mahkum olacaktır. Kiralık işçilerin İşsizlik fonundan yararlanma olanakları olmayacaktır. İş-Kur işlevsiz hale gelecektir.

Tasarı yasalaşırsa basitçe geçici iş ilişkisi kurulmasının istinai bir çalışma biçimi olmayacağını, çalışma yaşamında köklü değişiklikler yaratarak temel bir çalışma biçimi olacağını görüyoruz. Konfederasyonumuz DİSK’in kiralık işçi yasalarına karşı mücadele etmesinin 20 temel gerekçesini Dev İletişim-iş olarak bir kez de biz sıralayalım:

1. İş güvencesi ortadan kalkacaktır.
2. Kıdem Tazminatı fiili olarak yok edilecektir. İhbar tazminatı ortadan kaldırılacaktır.
3. 1-9 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde 5 işçiye kadar, 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde %25 oranında kiralık işçi çalıştırılabilecektir. Böylece kayıtlı istihdamın nerdeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacaktır.
4. Kural dışı, güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline gelecektir.
5. Sendikal örgütlenmeler çok ciddi kan kaybedecektir.
6. İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşecektir, işçiler istenildiği gibi kullanılıp kapı önüne konulacaktır.
7. İddia edildiği gibi kayıt dışı istihdam düşmeyecektir. Çünkü işverenlerin tercih ettiği en esnek çalıştırma biçimleri kayıt dışındadır.
8. Kayıtdışı istihdam edilenler güvence kazanmayacaklar; aksine formel sektörlerde, sendikal örgütlenmelerin var olduğu alanlarda işçiler güvencesiz hale gelecektir.
9. İşçi sınıfı “kiralık işçilik” adı altında kölelik ilişkilerine mahkum edilecektir.
10. Gelir, emeklilik, yıllık izin ve sağlık ile ilgili bütün haklar tamamen ortadan kalkacaktır.
11. Kiralık işçiler aynı işi yapan diğer işçilere göre çok daha düşük ücrete mahkum olacaktır.
12. Uzun çalışma saatleri açısından dünyada zirvede yer alan ülkemizde, kiralık işçiler yoğun çalışma temposuyla, yoğun bir sömürü çarkı içinde olacaktır.
13. Ülkemizde iş hukuku, işçi-işveren arasındaki sözleşme, iş yeri ve iş kolu düzenlemeleri üzerine kuruludur. Meclisteki tasarı, bu hukuksal düzenlemeleri geçersiz hale getirecektir. Böylece çalışma yaşamı tamamen hukuk dışı bir hal alacaktır.
14. İşverene toplu işten çıkarma hakkı tanınacak, işveren 8 ay sonra aynı işçiyi kölelik bürolarından çok daha ucuza, sendikasız, haksız hukuksuz kiralayabilecektir.
15. İşverenler, Özel İstihdam Büroları’ndan işçi kiralama hakkı kazandığında, “kadrolu” işçilerin üzerinde sürekli bir baskı oluşturacaktır.
16. Kiralık işçiler, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uygulamalarından yaralanamayacak, ağır, tehlikeli ve ölümcül risklerle karşı karşıya kalacaktır.
17. Kiralık işçilerin İşsizlik Fonundan yararlanma olanakları olmayacaktır.
18. İş-Kur işlevsiz hale gelecek, kamu emek gücü piyasasındaki sorumluluklarını tamamen üstünden atmış olacaktır.
19. Kamudaki alt işverenler, Özel İstihdam Bürolarından işçi kiralayabileceklerdir. Kamuda taşeron köleliğini aratan çalışma düzeni kurulacaktır.
20. Sonuç olarak Özel İstihdam Büroları köle pazarlarıdır. Özel İstihdam Büroları İle Geçici İş İlişkisi oluşturulması insan ticaretidir. İnsan ticareti, tarihteki en büyük insanlık suçlarından biridir.

Özel istihdam büroları ile yasalaştırılmak istenen kölelikten, işçi simsarlığından başka bir şey değildir. Biz bu saldırıyı tüm işçi sınıfına yapılan bir saldırı olarak ele alıyoruz. Çağımızın en güvencesiz ve geleceksiz işlerinden biri olan çağrı merkezlerinde çalışanlar başta olmak üzere tüm işçilere yapılan bu saldırıya konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızla birlikte yan yanana omuz omuza mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İşçilere kölelik dayatanlar kaybedecek, biz kazanacağız!
Yaşasın işçilerin birliği!
Yaşasın Dev İletişim-iş!
Yaşasın DİSK!

Dev İletişim-İş Merkez Yönetim Kurulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *